Leadership Team

Tony Boyce

Tony Boyce

General Manager

Ava Meek

Ava Meek

Programme Development

Bianca Kindler

Programme Manager / Programme Coordinator Level 5

Marie Willis

Marketing Director

Toni Maxwell

Programme Coordinator Level 3

Corrie Anderson

Programme Coordinator Level 4

Amy Reed

Amy Reed

Registrar

Tutor Team

Jess Meek

Jess Meek

Tutor

Kimi Katene

Kimi Katene

Tutor

Cheshta Madaan

Cheshta Madaan

Tutor

Pamela Bidois

Tutor

Jo Coston Picture

Jo Coston

Tutor

Journee Hooper

Journee Hooper

Tutor

Sonia Huang

Sonia Huang

Tutor

Mostafa Hadidi

Tutor

Donna Frost

Donna Frost

Tutor

Don McLaren

Don McLaren

Tutor

Support Team

Floren Calapardo

Floren Calapardo

Student Support Coordinator

Courtney Grant

Courtney Grant

Registry Officer

Utkarsh Shah

Utkarsh Shah

Systems and e-Learning Analyst